Grupa Riva Finance definiuje swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój w trzech obszarach: ochrony środowiska, wspieraniu lokalnych społeczności oraz szeroko rozumianego ładu korporacyjnego.

Ekoefektywność wpisuje się w priorytetowe cele biznesowe spółek należących do Grupy tj. obniżenie kosztów, wzmocnienie reputacji, zarządzanie ryzykiem i zwiększenie przychodów. Poprzez inwestycje w tym zakresie spółki dążą do optymalnego wykorzystania zasobów, co pozwala na ograniczenie wpływu na środowisko oraz wypracowanie dodatkowych korzyści w postaci zwiększonej wydajności, redukcji kosztów, czy budowania wizerunku, w tym także wzmacniania relacji z partnerami biznesowymi.

Cieszymy się mogąc angażować się we wsparcie społeczności w Afryce. Nasza globalna filozofia Grupy kładzie nacisk na szacunek dla ludzi i środowiska naturalnego oraz tworzenie pozytywnych wartości poprzez wkład w rozwój lokalnych społeczności i ekosystemów. Zdajemy sobie sprawę, że naszym obowiązkiem korporacyjnym jest wdrażanie tej filozofii we wszystkich codziennych działaniach biznesowych. W ten sposób jako Grupa Riva Finance możemy pokazać, że życie ludzkie, wolność od ubóstwa i wsparcie edukacji w najbiedniejszych rejonach świata są dla nas priorytetem dlatego chętnie angażujemy się w działania charytatywne wspierające fundacje dbające o dobrostan członków społeczności afrykańskich.

Na co dzień kierujemy się kluczowymi dla naszej kultury korporacyjnej wartościami, takimi jak szacunek, zaangażowanie i zrównoważony rozwój, a podstawą sukcesu ekonomicznego całej Grupy Kapitałowej Riva Finance jest sprawiedliwość, równość i wiarygodność.Konsekwentnie inwestujemy w podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników, wskazujemy im indywidualną ścieżkę kariery i wspieramy ich w rozwoju osobistym i zawodowym. Jesteśmy bowiem przekonani, że nasi pracownicy są i będą naszym najlepszym kapitałem.