Ponad 3000 zrealizowanych dla rządu, miast i gmin projektów planów miejscowych, studiów zagospodarowania przestrzennego, planów autostrad i linii metra. Ponad 100 zrealizowanych projektów inwestycyjnych z zakresu nieruchomości, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz finansowania inwestycji w Polsce. Ponad 100 projektów inwestycyjnych oraz planowania przestrzennego w trakcie realizacji o wartości ponad 700 mln EUR. Ponad 100 spółek w strukturze Grupy Kapitałowej Riva Finance oraz kompetentne i doświadczone osoby nimi zarządzające, które od ponad 50 lat działają na europejskim rynku finansowym, nieruchomości, restrukturyzacji oraz planowania przestrzennego.

ponad 3000

zrealizowanych projektów

ponad 100

zrealizowanych projektów inwestycyjnych

ponad 100

projektów w trakcie realizacji

ponad 100

spółek

Grupa Kapitałowa Riva Finance jest właścicielem BPRW S.A. (Biuro Planowania Rozwoju Warszawy) oraz BPRP (Biuro Planowania Rozwoju Polski). BPRW S.A. od kilkudziesięciu lat buduje relacje w ramach zamówień publicznych z większością miast i gmin w Polsce. BPRW S.A. zrealizowało ponad 3000 projektów z szeroko pojętego zakresu planowania przestrzennego. Realizowało również projekty planistyczne na rzecz innych państw:

  • plany rekonstrukcji i rozwoju dla zniszczonych trzęsieniami ziemi miast i regionów: Skopje w Jugosławii i Chimbote w Peru,
  • plany urbanistyczne w Libii, Algierii, Ghanie, Iraku, Nigerii i Syrii.

Grupa Kapitałowa Riva Finance wypracowała przez kilkadziesiąt lat swojej działalności na rynku bezpośrednie relacje z większością liczących się firm deweloperskich w Polsce, które są finalnymi odbiorcami nieruchomości.

Grupa Kapitałowa Riva Finance w przyszłości będzie wzmacniać pozycje lidera w zakresie opracowywania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, rozszerzając również działalność na inne państwa. W planach na najbliższą przyszłość ma ekspansję na rynku zarządzania nieruchomościami, projektów z zakresu ekologi, a w szczególności pozyskiwania energii odnawialnej, projektów medycznych oraz działań charytatywnych fundacji wspierającej dzieci na całym świecie.

Riva Finance to centrum operacyjne Grupy Riva. Riva Finance jest inwestorem specjalizującym się w restrukturyzacjach nieruchomości inwestycyjnych. Kupujemy, restrukturyzujemy finansowo i prawnie, uzyskując zgody, decyzje oraz inną dokumentację wymaganą dla realizacji inwestycji, przygotowując w ten sposób nieruchomości dla finalnego dewelopera czy inwestora. Poprzez bezpośrednie zaangażowanie personalne i kapitałowe w przeprowadzone projekty, dysponujemy solidnym portfelem zrealizowanych inwestycji. 

Riva Finance jako zarządzająca grupą podmiotów typu spv prowadzi negocjacje, formułowanie formalno-prawne umów, bezpośrednie doradztwo dla klientów oraz przygotowanie skutecznych strategii biznesowych zarówno dla siebie jak i kontrahentów.

Osiągany wraz z tworzonym przez lata zespołem wysoki stopień profesjonalizmu i optymalizacji prowadzonej działalności, gwarantuje partnerom biznesowym szybką realizację optymalnych strategii transakcyjnych, a także stałą kontrolę działań i osiąganych wyników.

W celu ograniczenia ryzyka operacyjnego każdą ze realizowanych transakcji poprzedzamy precyzyjnym audytem prawno-finansowym.

W ramach realizowanych projektów ocena ekonomiczna atrakcyjności inwestycyjnej to między innymi:

  • rachunek ex ante na podstawie prognoz inwestorów
  • analiza wielokryterialna oparta na zestawie wskaźników cząstkowych dotyczących różnych aspektów projektu, pozwalająca na kompleksową analizę inwestycji
  • metoda bezwzględnej oceny efektywności projektu – stosunek osiągniętych rezultatów do zainwestowanych w projekt aktywów
  • ocena efektywności finansowej i opłacalności ekonomicznej
  • analiza przepływów operacyjnych i rachunek kosztów